Structuur of cultuur?

De activiteiten van sportbonden en sportverenigingen veranderen.

Overheden zien graag dat ze maatschappelijke activiteiten gaan verrichten. Veel sportbonden en sportverenigingen kunnen hun ambitie niet realiseren zonder sponsor. Dat doet de vraag opkomen naar nieuwe structuren. Ineke Donkervoort wijdt er in Strategie en Sport een column aan. Deze treft u hier aan.