Sportvereniging; terug naar de Kern!

NOC*NSF is de laatste jaren zeer actief om de georganiseerde sport te verleiden tot een nieuw sportaanbod. Een aanbod dat beter zou passen bij de huidige maatschappelijke context. Een beweging die ook tegenwicht zou moeten bieden aan het groeiend aantal mensen dat er voor kiest te sporten en te bewegen buiten de georganiseerde sport. Nu vraagt vernieuwing van het aanbod doorgaans samenwerking met andere partijen, en professionele ondersteuning. Uit onderzoek blijkt dat die verandering niet zo gemakkelijk te realiseren is. In haar column in Sport&Strategie vraagt Ineke Donkervoort zich af of terug naar de kern van de vereniging niet meer recht doet aan wat georganiseerde sport is en de bijdrage van die sport aan de maatschappij. Haar column vindt u bijgaand.