Risico's uitvoering Preventie en sportakkoorden

Dit kabinet maakt werk van het preventie en het sportakkoord. Beide bedoeld om Nederlanders gezonder te laten leven en ziekten te voorkomen. De sport is een belangrijke rol in die akkoorden toebedacht. Op gemeentelijke en regionaal niveau worden deze akkoorden uitgewerkt. Onlangs hebben Minister Bruins en Staatseceretaris Blokhuis van VWS de Kamer laten weten redelijk tevreden te zijn met de voortgang. Nu is het sluiten van akkoorden één ding, maar zoals altijd zit de angel in de uitvoering. In haar column in Sport en Strategie geeft Ineke Donkervoort aan waar het probleem hier kan zitten.  De akkoorden vragen om samenwerking tussen verschillende instanties. Die instanties hebben vaak niet hetzelfde belang en hetzelfde doel met de samenwerking. samenwerken in netwerken is de moeilijkste manier van samenwerken geeft organisatietheorie aan. Verder zijn niet alle verenigingen in staat tijd en energie vrij te maken voor de samenwerking. Op dit moment heeft 60% van de verenigingen minder dan 100 leden. Die verenigingen hebben hun handen vol aan het runnen van de vereniging zelf. Daarmee ontstaat het risico van polarisatie in de sport, terwijl de akkoorden nu juist bedoeld zijn om de inclusiviteit van de samenleving te vergroten. De column treft u bijgaand aan.