In besturen en raden van toezicht is aandacht voor teamvorming belangrijk

Teamvorming is een onderwerp dat zeker in de sport zich in een grote belangstelling mag verheugen. een goed team is meer dan de som der delen. Hoe bereik je dat? daar zijn heel wat boeken over geschreven.

Teamvorming is ook belangrijk in Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen. In de laatste gremia werk je samen met mensen van verschillende achtergrond en kennis. Hoe laat je die diversiteit positief werken? Dat heeft minder aandacht gekregen.

Het vraagt investeren in elkaar, net als in sportteams.  Dat lijkt logisch, maar is in de praktijk weerbarstiger. Door de maximale zittingsduur, wijzigen deze gremia vaak van samenstelling. Het adagium is vaak niet te veel bijeenkomen om de bestuurder niet voor de voeten te lopen. Hoe ga je elkaar dan leren kennen? Juist dat elkaar kennen is zeker van belang als zich complexe situaties, laat staan een crisissen voordoen. Hoe maak je dan optimaal gebruik van elkaar? Nu het Raad van Toezicht model ook in de sport meer zijn intrede doet lijkt het goed over dit onderwerp na te denken. Daarover gaat bijgaande column in Sport &Strategie